A continuació pot accedir a alguns dels processos de selecció de personal que estem duent a terme actualment. Si està interessat/da en participar en algún d'ells ens pot enviar el seu Curriculum Vitae i estudiarem la seva candidatura.

Si no troba cap procés de selecció que s'ajusti a les seves expectatives professionals actuals, si ho desitja ens pot enviar igualment el seu historial per tal de que el puguem incloure a la nostra Base de Dades i puguem contactar amb vostè en futurs processos de selecció de personal que ens encarreguin els nostres clients.

Ofertes disponibles

S'han trobat 15 ofertes.

JOVE LLICENCIAT/DA EN DRET

 

FUNCIONS:

S'incorporarà l'empresa com a tècnic en el departament de contractació/jurídic realitzant tasques a nivell de : el·laboració de contractes mercantils i donant suport al departament jurídic.

REQUISITS:

Estem buscant una persona jove, amb un perfil junior. Imprescindible Llicenciatura en Dret. Es valorarà l'experiència prèvia en departament juridic d'empresa però no busquem una persona amb molta experiència sinó més aviat una persona jove per formar-la. Residència zona Igualada.
Oferim un lloc de treball estable (contracte de 12 mesos i posteriorment indefinit), formació a càrrec de l'empresa i una retribució que es negociarà individualment amb cada candidatura.
M'interessa aquesta seleccióREF. DRET JR

 

Empresa de subministraments industrials, distribuïdora de les principals marques del sector, selecciona :
TÈCNIC COMERCIAL

 

FUNCIONS:

S’ocuparà de gestionar la cartera de clients actius de la zona que se li assignarà (Bages-Anoia) assessorant-los i visitant-los regularment. També realitzarà nous contactes i visites de captació i prospecció a empreses de la seva zona que encara no siguin clients. El producte a comercialitzar inclou pneumàtica, hidràulica, motors, reductors, rodaments, transmissió de potencia i tot tipus de subministrament industrial de les principals marques del sector.

REQUISITS:

Busquem una persona amb Formació a nivell de FPI o II o Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior relacionat amb el Manteniment Industrial, l’Electrònica la Mecànica o similars, que aporti coneixements de subministraments industrials i que tingui experiència com a Comercial. Haurà de tenir una bona base de coneixements tècnics el producte, coneixements de la industria de la seva zona (Bages-Anoia) capacitat de treballar per obectius, d`aconseguir nous clients i tenir visió comercial i de negoci.
Oferim incorporació immediata, formació permanent, cotxe d’empresa i dietes de desplaçaments. Oferim dos llocs de treball, un per a la zona del Baix Llobregat i l’altre per a Bages-Anoia. La retribució econòmica es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. TEC CIAL

 

Empresa situada a Igualada selecciona :
ENGINYER TÈCNIC (ELECTRÒNIC O MECÀNIC)

 

FUNCIONS:

Les seves funcions seràn principalment de suport tècnic a l'equip comercial : Fer ofertes, càluls i desgloços de reductors, variadors, motors elèctrics, automatitzacions industrials, etc... donar suport tècnic als clients, resolució de dubtes i consultes, gestió i seguiment de les comandes...i també dinarà suport a l'equip comercial en els temes més tècnics.

REQUISITS:

Busquem una persona amb formació a nivell d'Enginyeria Tècnica (poden encaixar tant l'especialitat mecànica com elèctrica) i que tingui cert perfil comercial/d'atenció i contacte amb els clients. Tot i que el lloc no implica la realitzacó d'accions comercials, si que implica contacte amb els clients i per tant busquem una persona amb facilitat per al tracte interpersonal. Imprescindible aportar un nivell ALT d'anglès sobretot per a parlar i intercanviar e-mails amb proveïdors internacionals.
Oferim un lloc de treball estable i una retribució que es negociarà individualment amb cada candidatura.
M'interessa aquesta seleccióREF. ET-EM

 

Farmàcia situada a la comarca de l'Anoia selecciona :
AUXILIAR DE FARMÀCIA

 

FUNCIONS:

Realitzarà tasques d’atenció i assessorament al públic i dispensarà medicaments aixi com tambe tasques internes tals com l’organització i ubicació de material al magatzem, realització de comandes, receptes electròniques, etc...

REQUISITS:

Busquem una persona amb una formació a nivell d’ AUXILIAR DE FARMÀCIA i que aporti experiència en les tasques descrites. Busquem una persona altament responsable i amb una molt bona actitud de servei als clients. Es requereix disponibilitat per a treballar dissabtes als matins.
Oferim incorporació immediata i un contracte de treball estable. Inicialment durant aproximadament els primers 6 mesos treballarà a mitja jornada (de 17h a 21h) + els dissabtes matí i posteriorment a jornada complerta (+ dissabtes mati).
M'interessa aquesta seleccióREF. AUX-FARMA

 

Empresa de consultoria i serveis de tecnologia selecciona per a les seves oficines d’ IGUALADA un/a :
ENGINYER DE SOFTWARE

 

FUNCIONS:

S’incorporarà a l’estructura tècnica de la companyia, realitzant tasques d’anàlisi i programació de software. Treballarà en diversos projectes tant a nivell de desenvolupament de producte com a nivell de projectes de consultoria per a clients. Busquem perfils tant orientats a Consultoria, com orientats a desenvolupament de software i anàlisi com a gestió de projectes. Entorn tècnic : Visual Basic, .Net, C#, VB.Net, Sharepoint, Asp.Net, SQL Server i Oracle DB.

REQUISITS:

Busquem una persona jove, amb formació a nivell d’Enginyeria en Informàtica, amb al menys un any d’experiència en tasques de desenvolupament de . Residència a Igualada o propera. Coneixements de .NET
Oferim incorporació en empresa líder a nivell nacional en el seu sector, formació a càrrec de l’empresa, situació laboral estable i una retribució econòmica negociable. Oferim pla de carrera i possibilitats de desenvolupament professional.
M'interessa aquesta seleccióREF. ENG-SOFT

 

Empresa situada a Igualada busca un/a :
CUSTOMER SERVICE (U.K.)

 

FUNCIONS:

Es responsabilitzarà de l'atenció al client per a les vendes i clients provinents del Regne Unit : -Atenció a les peticions i dubtes dels clients per e-mail i telèfon -Consultar la disponibilitat dels productes segons peticions/dubtes dels clients -Seguiment de dates d'entrega de comandes, gestió amb els proveïdors per assegurar els plaços d'entrega previstos amb el client, contacte i seguiment amb els clients en casos d'incidències -Gestió de devolucions, errors, canvis de talla... -Gestió de les incidències logístiques de transport amb operador logístic (demora en entregues, direccions errònies, paquets perduts...)

REQUISITS:

Ser una persona anglesa, irlandesa o galesa nativa. Formació a nivell administratiu/comerç internacional / empresarials, o similars. Tenir habilitats socials i de relació interpersonal. Residir a Igualada o voltants. Es valorarà (tot i que no és un requisit imprescindible) tenir experipencia similar.
Oferim incorporacio immediata, lloc de treball a Igualada i contracte estable. La retribució es negociarà individualment amb cada candidatura.
M'interessa aquesta seleccióREF. C.S. UK

 

PATRONISTA

 

FUNCIONS:

Estem buscant per a prestigiosa firma de moda en gènere de punt per a la dona amb oficines a Igualada, una patronista de tricotosa per a incorporar-se a l'equip de disseny.

REQUISITS:

Experiència contrastada com a patronista en gènere de punt (tricotosa) en peces per a dona. Formació a nivell de patronatge. Residència a Igualada.
Oferim un contracte laboral estable i un lloc de treball a Igualada. La retribució s'acordarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil d'experiència aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. PATR.

 

Indústria situada a la zona de Piera (Anoia) selecciona :
TÈCNIC ELECTRO-MECÀNIC DE MANTENIMENT

 

FUNCIONS:

S'incorporarà a l'equip de tècnics de Manteniment de l'empresa i s'ocuparà principalment de les tasques de mateniment preventiu i correctiu de la maquinària a nivell MECÀNIC (tot i que el perfil és d'electro-mecànic, busquem una persona amb més coneixements i interès per l'àrea mecànica que per l'elèctrica-electrònica). El lloc de treball és de dilluns a divendres a torns rotatius de matí-tarda i nit.

REQUISITS:

Busquem una persona amb formació a nivell de FPII o CFGS relacionat amb l`àrea de manteniment industrial i que aporti al menys tres anys d`experiència en una mateixa empresa com a Tècnic de Manteniment Industrial (mecànic o electromecànic). Haurà de tenir disponibilitat per a treballar a torns rotatius.
Oferim incorporació immediata, un lloc de treball estable (6 mesos + 6 mesos i indefinit al cap de 12 mesos) i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. ELEC-MEC

 

Empresa situada a la comarca selecciona :
ADMINISTRATIVA AMB IDIOMES

 

FUNCIONS:

Busquem una persona per a realitzar tasques d'atenció al client i tasques administratives en general dins el departament comercial. També s'haurà de fer càrrec de l'atenció als clients d'exportació.

REQUISITS:

Formació a nivell de FP o CFGS en Administració o similars. Experiència en departament de costumer service o en tasques administratives/atenció al client. Imprescindible un nivell d'anglès ALT (que permeti tenir una conversa amb anglès de forma fluida). Es prioritzaran aquelles candidatures que a més de l'anglès alt aportin també un nivell d'alt de francès.
Oferim un lloc de treball estable a jornada complerta. Incorporació immediata. S'informarà de la retribució en entrevista personal.
M'interessa aquesta seleccióREF. ADM-ANG

 

Empresa situada a la comarca selecciona :
AREA MANAGER ZONA ASIA

 

FUNCIONS:

Gestionar i supervisar l'acció comercial a la seva zona / Manteniment,suport i assessorament tècnic als clients / Cerca de nous distribuïdors i clients/ Negociació amb les xarxes de distribució local / Aconseguir objectius qualitatius i quantitatius (responsabilitzar-se de la xifra de negoci, marges,rentabilitat, inversions a la zona)/ Assegurar el reporting comercial / Anàlisis i Estudis de mercat / Detecció de noves oportunitats de negoci / Assistència a fires.

REQUISITS:

Llicenciatura en ADE, Econòmiques o similars / Experiència comercial com a Area Manager en empresa industrial / Coneixements del mercat asiàtic / Idiomes anglès i francès a nivel alt.
oferim un lloc de treball estable i una ratribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aporatt.
M'interessa aquesta seleccióREF. AM-ASIA

 

Empresa situada a la comarca de l'Anoia selecciona :
ENGINYER AGRÒNOM PER OFICINA TÈCNICA

 

FUNCIONS:

S'incorporarà a la Oficina Tècnica de l'empresa per a realitzar tasques de suport i assessorament tècnic a l'equip de delegats comercials i també puntualment a clients directament, sobre les aplicacions dels seus productes (nutrients, fertilitzants i adobs per a l'agricultura).

REQUISITS:

Busquem una persona amb formació a nivell d'Enginyeria Agrònoma o Biologia (en aquest ultim cas, sempre i quan aporti experiència en el sector agrari) i que preferiblement aporti experiència en tasques d'Oficina Tècnia i/o assessorament tècnic a clients. Haurà de tenir disponibilitat per a viatjar (1-2 cops al mes) pel territori espanyol i puntualment a nivell internacional, per tal de realitzar alguna conferència o assistir en alguna fira donant suport a l'equip de comercials d'exportació. Haurà de tenir un bon nivell d'un idioma extranger (anglès, italià o francès) i residir a la zona de l'Anoia.
Oferim un contracte laboral estable (6 mesos + 6 mesos + indefinit), incorporació immediata i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidataura en funció del perfil de formació i experiència aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. ENG-AGRO

 

Industria quimica situada a Vilafranca del Penedès selecciona :
CAP DE PRODUCCIÓ

 

FUNCIONS:

Reportant al Director General de l'empresa, coordinarà els equips de producció, logística i manteniment de la fàbrica.Les seves responsabilitats inclouen: Dirigir, gestionar, coordinar i controlar les activitats de producció de la fàbrica / D' acord amb les directrius de Direcció General i els procediments interns, assegurar el nivell de servei dels plans de producció en quantitat, temps i qualitat de la forma més eficient / Gestionar i planificar els recursos tècnics i humans de l'àrea productiva / Analitzar desviacions i incidències en els plans de producció així com establir accions correctives / Proposar accions de millora en col·laboració amb els encarregats de producció, manteniment, oficina tècnica i planificació, per tal d'assegurar la millora contínua de processos i procediments de fabricació / Liderar, formar i motivar l' equip humà sota la seva responsabilitat ( 20 persones aprox.) Liderar i coordinar el departament de manteniment de l' empresa / Liderar i coordinar l'àrea de logística interna / Cooperar i donar suport a l'àrea comercial i oficina tècnica per a la realització d' ofertes.

REQUISITS:

Enginyer industrial, especialitat química / 5 anys d' experiència com a responsable de producció en un sector similar. Experiència en millora continua dels processos productius, planificació, 5's y lean manufacturing / Habilitats de lideratge, treball en equip i resistència a la pressió / Busquem una Persona comunicativa, empatica i molt organitzada / Capacitat d'anàlisi, presa de decisions, recerca de solucions en situacions complexes / Acostumat a treballar per objectius / Domini d'eines informàtiques de gestió en planificació i control de la producció. Bon domini d 'informàtica en general(Word/ Excel i powerpoint ) i noves tecnologies / Residència zona Vilafranca Penedès (radi d'uns 30 km).
Oferim un lloc de treball estable, incorporació immediata i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidtaura.
M'interessa aquesta seleccióREF. CAP -PROD

 

Empresa del sector automoció situada a la comarca de l'Anoia selecciona :
MATRICER

 

FUNCIONS:

Busquem una persona per a incorporar a l'equip del taller de matriceria, realitzant preventius, correctius i ajustos en les matrius per a premses.

REQUISITS:

Haurà de tenir experiència prèvia i bons coneixements de matriceria i de taller mecànic (torn, fresa i mecànica en general...). Haurà de tenir disponibilitat per a treballar en tres torns (matí, tarda i nit).
Oferim un lloc de treball estable (6 mesos + 6 mesos + indefinit) i incorporació passat l'estiu. La retribució econòmica es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiènca prèvia aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. MATR

 

Important empresa del sector metal·lúrgic situada a l'Anoia, necessita incorporar per al seu Dptm. d'Enginyeria de Processos :
TÈCNIC EN NOVES IMPLANTACIONS DE SOLDADURA

 

FUNCIONS:

Serà responsable de recepcionar i integrar nous processos de soldadura a una planta del grup de nova implantació. Aquesta tasca li exigirà a més de coneixements tècnics, dots de comandament, repporting fàcil i directe al seu cap i dinamisme per tal de complir amb els objectius fixats en temps i resultats. un cop finalitzada aquesta missió s'incorporarà al departament d'Enginyeria de Processos de la Planta que el grup té a l'Anoia, com a Tècnic d'instal·lacions de robots de soldadura.

REQUISITS:

Busquem una persona que tingui un "mix" de perfil de taller (coneixements de soldadura tig, mig i de punts aplicats amb robots) i de perfil d'Enginyeria/Oficina Tècnica (es valorarà formació a nivell d'Enginyeria Tècnica). Haurà de tenir bons coneixements de programació de robots i autòmats de soldadura (ABB, KUKA, MOTOMAN). Bons coneixements d'Ofimàtica i coneixements alts d'anglès (el lloc de treball implica un periode de formació inicial de 2 setmanes a Anglaterra i contacte constant amb tècnics del grup a nivell internacional). Disponibilitat per a viatjar ja que en els primers dos anys estarà realitzant la implantació a una nova planta del grup (situada al nord d'Espanya) havent-se de desplaçar sobretot al principi amb força constància.
Oferim un contracte laboral estable (un any i indefinit) incorporació mes de Setembre/Octubre i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aportat.
M'interessa aquesta seleccióREF. TEC-SOLD

 

Empresa situada a Igualada selecciona :
PROGRAMADOR FDS

 

FUNCIONS:

Busquem un/a programador/a que conegui el llenguatge de programació FDS per a desenvolupar aplicacions de gestió.

REQUISITS:

Formació a nivell d' Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió o a nivell de Cicle Formatiu de Grau Superior en desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques. Experiència en la programació d'aplicacions amb el llenguatge FDS. Residència a la zona d'Igualada.
Oferim un lloc de treball estable, incorporació immediata i una retribució econòmica negociable en funció del perfil de formació i experiència aportat per cada candidat.
M'interessa aquesta seleccióREF. PR-FDS

 

Tancar la finestra